Si-Jo - Kung Fu-isoisän opettaja

Si-Gung - Kung Fu-Suurmestari(Grand Master )/ Isoisä(Opettajan opettaja)

Si-Fu - Opettaja/ Mestari (isähahmo)

Si-Mo - Kung Fu-opettajan vaimo

Si-Hing - Vanhempi Kung Fu-veli(Harjoitellut kauemmin kuin sinä)

Si-Dai - Nuorempi Kung Fu-veli (Harjoitellut vähemmän aikaa kuin sinä)

Si-Je - Vanhempi Kung Fu-sisko (Harjoitellut kauemmin kuin sinä)

Si-Mui - Nuorempi Kung Fu-sisko (Harjoitellut vähemmän aikaa kuin sinä)

To-Dai - Oppilas

Jo tuhansia vuosia on Kung Fu näytellyt suurta osaa kiinalaisessa kulttuurissa. Vuosisatojen kuluessa useat eri Kung Fun tyylisuunnat ovat kehittyneet ja siirtyneet eteenpäin Mestarilta oppilaalle, näin säilyttäen rikkaat traditionsa ja rituaalinsa. Kung Fu-tyylejä on opetettu perhekeskeisinä jo tuhansia vuosia.

Yllä oleva taulukko käsittelee perusperherakenteen sekä termit ja tittelit, joita käytetään Kung Fu- perheessä. Heti alkuun on mainittava, että kiinalainen kulttuuri ja sen perinteet ovat hyvin erilaisia kuin länsimaisen kulttuurin vastaavat. Kulttuurillisten eroavaisuuksien vuoksi länsimaalaiset usein tulkitsevat monet Kung Fun perinteet ja konseptit väärin.

Yksi yleisimmistä virheistä/ väärinymmärryksistä on se, miten tulisi puhutella Kung Fu-perheen muita jäseniä. Kuten monissa muissakin Aasian maissa, on myös Kiinassa omat sääntönsä ja tapansa kuinka puhutella muita ihmisiä. Kiinalaisessa kulttuurissa on erittäin epäkohteliasta puhutella "vanhempia" ihmisiä heidän etunimellään. Tämä sama pätee myös perinteisissä Kung Fu-kouluissa. Esimerkiksi, jos oppilas puhuttelee Sifuaan/ Opettajaansa hänen etunimellään hän ei ole ainoastaan epäkohtelias /epäkunnioittava, vaan osoittaa myös täyttä kunnioituksenpuutetta omaa Kung Fu-tyyliään ja sen perinteitä kohtaan. Oikea tapa puhutella "vanhempia" Kung Fu perheessä on käyttää heille kuuluvia titteleitä, jotka on löytyvät yllä olevasta listasta. Esimerkiksi omaa Kung Fu-opettajaansa tulee puhutella Sifu:ksi. Viitattaessa tai puhuteltaessa vanhempaa Kung Fu-perheen jäsentä voidaan käyttää sukunimeä tai koko nimeä liittämällä sopiva titteli nimen perään, esim. Wan Sigung. Kuitenkin länsimaissa titteli useasti laitetaan nimen eteen johtuen kielen erilaisesta rakenteesta.

Termiä Sifu käytetään puhuteltaessa mestaria/opettajaa. Tätä titteliä, niin kuin muitakin, voidaan käyttää myös muissa yhteyksissä kuin puhuttaessa Kung Fusta. Esimerkiksi myös taitavaa kokkia, maalaria tai vaikkapa muusikkoa voidaan puhutella Sifuksi. Sifu on kuin isähahmo, oppi-isä tai taitaja omassa asiassaan. Titteliä käyttämällä ilmaistaan , että kyseinen henkilö on yhteisön kunnioittama. Oppilaan on aina käyttäydyttävä kunnioittavasti Sifuaan kohtaan. Sifusi on aina Sifusi, ei ole väliä kuinka taitavaksi tulet.

Termiä Si-Gung käytetään puhuteltaessa Suurmestaria (Grandmaster). Meidän suurmestarimme on Wan Kam Leung Si-Gung. Yksinkertaistettuna suurmestari on henkilö, joka on sinun Si-Fusi opettaja. Si-Pak termiä käytetään puhuteltaessa itseään vanhempaa Kung Fu-setää, joka on myös Sifusi vanhempi Kung Fu-veli.

Kung Fu-perheen jäsenet jotka ovat samaa sukupolvea, puhuttelevat toisiaan termeillä Si-Hing (vanhempi veli) ja Si-Dai (nuorempi veli). Naispuoliset vastaavasti toisiaan Si-Je (vanhempi sisko) ja 

Si-Mui (nuorempi sisko). On tärkeää pitää mielessä, että Kung Fu-kouluissa vanhemmuus oppilaiden välillä määräytyy kouluun liittymispäivän mukaan eikä iällä, taidoilla tai fyysisillä ominaisuuksilla ole tekemistä asian kanssa.